De vereniging

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van tuchtrecht, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het tuchtrecht en het behartigen van de belangen van haar leden.

Bestuur

Jan Kabalt, voorzitter
Inge Schouwink, penningmeester
Noa de Leon-van den Berg, secretaris
Tonco Roest-Crollius, lid