Disciplina is een (minder bekende) Romeinse godin uit de Romeinse oudheid en de personificatie van discipline. Disciplina, in het latijn, heeft meerdere betekenissen.
Het staat voor onderwijs en opleiding, zelfbeheersing en vastberadenheid, kennis en een gestructureerde manier van leven. Zoals iedere Romeinse godheid heeft Discplina deugden. De deugden van Disciplina zijn: frugalitas (eenvoud) severitas (gestrengheid) fidelis (trouw).Met name deze deugden inspireerden de Romeinse soldaten.

Het tuchtrecht is in het leven geroepen om het beroepsmatig handelen van advocaten, notarissen, artsen en andere professionals die onderworpen zijn

aan hun eigen tuchtrecht te toetsen. Het verlenen van rechtsbijstand aan de professional die met het tuchtrecht te maken krijgt, vraagt specifieke deskundigheid van de advocaten die zich met dat tuchtrecht bezighouden.  Disciplina stelt zichzelf ten doel om deze deskundige beroepsuitoefening door advocaten te bewaken en ook de kwaliteit van het tuchtrecht te bevorderen alsook het behartigen van de belangen van haar leden.

 

 

Disciplina publiceert mediabericht naar aanleiding van de wens van kamerlid Van Dam tot instellen onderzoek naar de gedragsregels #tuchtrecht #tuchtrechtadvocaat #gedragsregels #IPODV https://www.linkedin.com/posts/nederlandse-vereniging-van-tuchtrechtadvocaten-disciplina_mediabericht-disciplina-27-augustus-2020-activity-6704671068080111616-0CE8

Bestuur @Disciplina2015 stuurt brandbrief aan @Advocatenorde over gefinancierde rechtsbijstand in tuchtzaken http://disciplina.nl/toegang-tot-ge… #tuchtrecht #redderechtsbijstand #tuchtrechtadvocaat

Load More...