Disciplina is een (minder bekende) Romeinse godin uit de Romeinse oudheid en de personificatie van discipline. Disciplina, in het latijn, heeft meerdere betekenissen.
Het staat voor onderwijs en opleiding, zelfbeheersing en vastberadenheid, kennis en een gestructureerde manier van leven. Zoals iedere Romeinse godheid heeft Discplina deugden. De deugden van Disciplina zijn: frugalitas (eenvoud) severitas (gestrengheid) fidelis (trouw).Met name deze deugden inspireerden de Romeinse soldaten.

Het tuchtrecht is in het leven geroepen om het beroepsmatig handelen van advocaten, notarissen, artsen en andere professionals die onderworpen zijn

aan hun eigen tuchtrecht te toetsen. Het verlenen van rechtsbijstand aan de professional die met het tuchtrecht te maken krijgt, vraagt specifieke deskundigheid van de advocaten die zich met dat tuchtrecht bezighouden.  Disciplina stelt zichzelf ten doel om deze deskundige beroepsuitoefening door advocaten te bewaken en ook de kwaliteit van het tuchtrecht te bevorderen alsook het behartigen van de belangen van haar leden.

 

 

Kwaliteitstoetsen van start met ingang van 1 maart 2020 https://www.advocatenorde.nl/nieuws/kwaliteitstoetsen-van-start-met-ingang-van-1-maart-2020

Binnenkort #comingsoon #advocaten #NOvA #intervisie #verplicht #kwaliteitstoets #lawyers2meet #L2M #ready

Per 1 maart 2020 verplicht voor advocaten.
Hou onze website met ons cursusaanbod in de gaten!http://www.lawyers2meet.nl

Zware schorsing voor niet-integer advocaat lid Raad van Discipline https://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/advocaten/uitspraak/2019/ECLI_NL_TADRSGR_2019_243 #tuchtrecht #tucht #tuchtrechtadvocaat #disciplina

Load More...